இந்துவின் மைந்தர்களுக்கு ஓர் இனிய செய்தி……….

ஜூன் 23, 2009

இந்துவின் மைந்தர்களுக்கு ஓர் இனிய செய்தி சொந்த வீட்டின் சுகம் எந்த வீட்டிலும் இல்லை அல்லவா? சுகம் தர நாம் தயார் சுமந்திட நீங்கள் தயாரா? எமது கற்பனை எமது செயல் எமது பதிவுகள் நம்மோடு நாம் இருந்த காலம் எண்ணோடும் எழுத்தோடும் போனதல்ல எல்லை தாண்டியும் எமை இணைத்திடும் இவ் இணையத்தளம்

ஆக்கங்கள் பதிவோம் அரட்டையும் பதிவோம் அங்கங்கே அந்தரங்கமும் பதிவோம்போட்டிகள் வைப்போம் நல்ல பரிசிலும் தருவோம் புது யுகம் படைப்போம் புறப்படுவோம் இப்போதே………………………………….

jhc

jhc

Register Now

http://www.ourjhc.com/invite.php?u=29&c=911e4e6cdb96dd5c

web:-http://www.ourjhc.com/index.php

Advertisements