கனியிலே கலை வண்ணம்!…

ஏப்ரல் 19, 2008

தர்பூசணியை வெட்டினோமா, கடித்தோமா அல்லது குடித்தோமா என்றில்லாமல் குளிக்கலாமா ஏன யோசித்திருக்கிறானே ஒருவன் !
Photobucket
ஒரு தோலே
பழத்தைச் சுமக்கிறதே !
Photobucket
வலியே போய் தலையைக் கொடுக்கிறது இது தானோ ?
Photobucket
இது எவன் செய்த விந்தை
இங்கே ஓர்
‘காலி’ பிளவர் மந்தை
Photobucket
இசை விழும் கனி வனம்.
Photobucket
என்ன ஒரு அற்புதக் கற்பனை
கலி காலம் என்று சொல்வதை சற்றே மாற்றி கனிகாலம் என்று சொல்லலாமா ?

 

Advertisements

அரங்கம் சும்மா அதிருதில்ல…

ஏப்ரல் 19, 2008

Photobucket

theva

Photobucket

Photobucket

Photobucket