அதிஸ்ட விஞ்ஞானம்

திசெம்பர் 18, 2007

அதிஸ்ட விஞ்ஞானம்

nee

நீங்களும் மிக்க அதிஸ்டசாலிகள் ஆகலாம்

நீங்கள் முன்னர் முன்னுரை படித்து அதன் பின் உங்கள் எண்ணை தெரிவு செய்து படிக்கும் போது தான் பூரணமாக விளங்கிக் கொள்வீர்கள்

 

எழுதியது :- பாண்டிட் ஸேதுராமன்

இவ் நூலின் ஆசிரியர் பண்டிட் ஸேதுராமன் ஜயா அவர்களுக்கு என் இதயம் கனிந்த நன்றிகள்.

ஆசிரியர் முகவரி

பண்டிட் ஸேதுராமன்

19,சீனிவாசன் தெரு,

மந்தவெளி, சென்னை- 28.

 இந்த இணைப்புக்களில் ஏதாவது தவறோ , அல்லது ஏதாவது இணைப்பு வேலை செய்யாது விட்டாலோ இவ் மின்னஞ்சலுக்கு தெரிவிக்கவும்

Email:-theva.tk@gmail.com

உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கும் சொல்லுங்களேன்……..

இங்க சொடுக்கி ஆரம்பியுங்கோ…

Advertisements